Включи се във фото конкурс на тема „Пловдив през моите очи“

Пловдив – обаятелен, древен, магнетичен, носталгичен, модерен, артистичен, автентичен…

Как го виждаш ТИ?

Младежки център Пловдив организира фотографски конкурс на тема „Пловдив през моите очи“. В конкурса могат да участват любители и професионални фотографи от цялата страна, без ограничение във възрастта. Снимките трябва да бъдат изпратени на manager.youthcentre.plovdiv@gmail.com до 27.11.2017.

Участникът е длъжен да впише своите имена, имейл адрес и телефон за контакт. Всеки участник може да се включи в конкурса с не повече от две авторски фотографии.

Снимките могат да бъдат както черно-бели, така и цветни, без ограничение на използваните технологии на заснемане. Фотографиите ще се качват на фейсбук страницата на Младежки център Пловдив за целите на конкурса. Фотографиите следва да бъдат в JPG формат, размерът на файловете трябва да бъде не по-малък от 2048 px по дългата страна

Снимките трябва да бъдат добре композирани, с правилна експозиция (да нямат прегорели и черни части), да бъдат на фокус. За участие в конкурса се допускат фотографии, които са авторски и не са обект на чужди авторски права.

С качването на снимката си участникът декларира , че притежава авторските права върху нея и съгласието си тя да бъде използвана и публикувана за целите на конкурса.

Участниците отстъпват на Младежки център Пловдив без възнаграждение и без ограничение правото на използване на фотографите си, които в резултат на участието си в конкурса ще бъдат подбрани за участие във фотографска изложба, която ще се проведe на територията на Младежки център Пловдив.

Победителите се съгласяват снимките им да бъдат използвани за безвъзмездно излагане в сградата на Младежки център Пловдив, за организиране на изложбата, включително и за публикации в медиите, отразяващи резултатите от конкурса или самата изложба.

Участниците се съгласяват снимките им да бъдат публикувани във фейсбук страницата на Младежки център Пловдив. Участниците се съгласяват снимките им да бъдат ползвани за популяризиране на конкурса и на изложбата без ограничение на срока на ползване.

Срокове

• Снимките се публикуват на фейсбук страницата на Младежки център Пловдив 24 часа след получаването им и одобрение на администратор. Администраторът има право да преценява дали качената снимка отговаря на темата и на изискванията.
• Крайният срок за изпращане на фотографиите е 27.11.2017

Оценяване и награди

• Оценяването на фотографиите, участващи в конкурса, ще се осъществи от публично гласуване във фейсбук страницата на Младежки център Пловдив.
• Авторът на фотографията, събрала най-много гласове, ще бъде награден с възможността за самостоятелна изложба в Пловдив. Подробностите относно организацията й, ще бъдат допълнително уточнени с .
• 20-те снимки, събрали най-много гласове (лайкове), измежду всички фотографии, ще бъдат изложени в постоянна експозиция в сградата на Младежки център Пловдив

В конкурса не могат да участват

• Снимки, които не отговарят на регламента и темата на конкурса.
• Снимки, които не отговарят на посочените технически изисквания.
• Участници, дали неточна и/или непълна информация за фотографията си и за контакт.
• Фотографии, които не са дело на участника.
• Фотографии, които нямат оригинал с посочените по-горе технически характеристики.
• Снимки, които не отговарят и/или противоречат на Закона за авторското право и сродните му права; такива с дати, копирайт, воден знак; с обиден характер, с клеветнически, злепоставящи, опозоряващи елементи и т.н.

 

За автора

Вашият коментар