Над 5 600 седмокласници и десетокласници са подали заявления за участие в НВО по чужд език

Над 5 600 седмокласници и десетокласници са подали заявления за участие в националното външно оценяване по чужд език на 14 юни. До 17 февруари те трябваше да заявят желанието си да се явят на тези изпити, които не са задължителни за учениците.

Седмокласниците, избрали да положат тест по чужд език, са 2 141, като почти 99% от подадените заявления са за английски език и ще бъдат решавани задачи за ниво А2.

На изпит по чужд език в края на Х клас са пожелали да се явят 3 546 ученици, като отново английският език е най-често избиран. Близо 1600 десетокласници са подали заявление да положат изпит по английски език на ниво В1, а малко над 1000 – на ниво В1.1. При условие че получат 60% и повече от максималния брой точки на изпита, постигнатото от учениците езиково ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка – А1, А2, В1.1 или В1., се записва в удостоверението им за завършен първи гимназиален етап.

Желание за явяване на изпит по ИТ за измерване на дигиталните им компетентности са заявили и 2 044 десетокласници.

На изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика тази година се очаква да се явят над 62 000 седмокласници и над 51 000 десетокласници. Изпитите са на 13 юни и съответно на 16 юни, като началото им за седмокласниците е в 9:00 часа, а за десетокласниците в 11:00 ч.

За автора

Вашият коментар