Над 700 чужденци с български произход и граждани на Северна Македония ще учат в наши университети

Седемстотин и пет чужденци с български произход и граждани на Република Северна Македония са приети да следват в български висши училища. 627 от кандидатите са с български произход, а 78 са с паспорти на Република Северна Македония.

Това показва първото класиране за обучение в образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и магистър“ след средно образование, публикувано в електронната платформа на МОН, чрез която бяха проведени кандидатстудентските тестове. Приетите имат три дни да потвърдят желанието си за обучение. Ако не го направят, мястото ще бъде освободено за вто-рото класиране.

Традиционно най-предпочитани са медицинските специалности – хуманна медицина, дентална медицина, фармация. Има приети и в специалностите „медицински лаборант“, „зъботехник“, „медицински козметик“ и „кинезитерапия“. Сред класираните има пожелали да след-ват още право, лингвистика, инженерни специалности, дигитални технологии, киберсигур-ност, корабоводене, психология, предучилищна и училищна педагогика, журналистика, япо-нистика и китаистика.

За кампанията бяха утвърдени места за прием в 33 български висши училища. Местата за кандидати с български произход са 1770, а за граждани на Република Северна Македония – 147. 

Чужденците с български произход не заплащат такса за обучението си, ако са граждани на Албания, Косово, Молдова, Република Северна Македония, Украйна и Сърбия. През първата година от следването си те ще получават стипендия от 240 лева, а от третия семестър – само ако имат среден успех 4 от първите двата семестъра.

Останалите чуждестранни студенти от български произход и граждани на Република Северна Македония, приети по този ред, плащат такси като български студенти.

Класирането можете да видите ТУК

Вашият коментар