Обявиха резултатите от текущото класиране за прием в ясли и детски градини в Пловдив

В проведеното на днес текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 707 деца.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 380. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 171 деца, за втора – 90, за трета подготвителна група – 49 деца, и само 17 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група.

Част от участващите в класирането заявления са за деца, които вече са записани в детско заведение, но желаят преместване – общо 66 от всички възрастови групи.

За класирането бяха обявени общо 430 свободни места, като 106 от тях за децата в яслена възраст, 132 – за първа възрастова група, 52 – за втора възрастова група, 69 – за трета подготвителна група, и 71 места за четвърта подготвителна група. Класирани бяха общо 226 от кандидатстващите – 87 деца за детските ясли, 70 за първа възрастова група, 39 за втора възрастова група, 16 за трета подготвителна група и 14 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 12.10.2020 година.

След класирането на 6 октомври остават незаети общо 204 места. Следващото класиране е на 22 октомври 2020 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 13 октомври включително.

Вашият коментар