Oтделят 350 000 лв. за облагородяване на училищните дворове

Приема на документи за кандидатстване по подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“, която е част от „Общинска образователна програма за периода 2020-2022 г“ се стартира от Община Пловдив.

През настоящата 2021 година ще бъдат разпределени средства в размер на 350 000 лв., като финансирането на проекти ще бъде извършено в два етапа – първи и втори. Всеки от тях ще е с бюджет от 175 000 лв.

По програмата се предвиждат дейности като ремонт на външни площадки и съоръжения, включително и тяхното оборудване, изграждане на открити спортни площадки, огради и осветление, и облагородяване на дворните пространства в общинските училища на територията на Община Пловдив.

Допустими кандидати за финансиране са  всички общински училища, находящи се на територията на общината. Максималният размер на финансовата помощ от страна на Община Пловдив за подаден от кандидата проект е в размер на до 80% от допустимите разходи, но не повече от 40 000 лв.

Срокът за кандидатстване за първия етап по програмата е до 29.04.2021 г.  

Интересът към програмата през изминалата година беше изключително висок. Постъпилите  проекти през 2020 г. бяха на стойност 776 000 лв. при осигурено финансиране в размер на 400 000 лв. С получените средства 12 общински училища модернизираха спортната база или облагородиха дворните пространства.

За автора

Вашият коментар