Пловдив е домакин на онлайн форум за ученическо самоуправление

Единствен по рода си форум събира ученически съвети от цялата страна в онлайн среда, за да споделят опит и да обменят идеи.

Домакини са ЕГ “Иван Вазов” – гр. Пловдив и Младежки съвет Пловдив. Събитието е под патронажа на Регионално управление на образованието- Пловдив и ще се състои на 7,8 и 9 май.

Ученици от Национална търговска гимназия – гр. Пловдив, Езикова гимназия “Иван Вазов”-Пловдив и Национална гимназия по древни езици и култури “Свети Константин-Кирил Философ” – гр. София ще представят структурата и дейността на ученическите си съвети.

В събитието ще вземат участие експерти, директори, учители, педагогически съветници, училищни психолози и ученици от цялата страна. Те ще научат повече за добрите практики в областта на ученическото самоуправление, за историческото развитие на ученическите и младежките организации в България и ще участват в дискусии и разговори по темата.

Регистрация може да се направи ТУК

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО:

07.05 /петък/

14.30-15.00Откриване на форума от Иванка Киркова – началник на РУО Пловдив; Стефан Стоянов – заместник кмет „Образование, бизнес развитие и европейски политики“; Вихра Ерамян – директор на ЕГ „Иван Вазов“-Пловдив; Симеон Марков – председател на УП към ЕГ “Иван Вазов”; Петя Боекова – председателя на Младежки съвет Пловдив
15.00-15.15За контекста, в който това събитие се провежда. За концепцията на форума. Разгадаване на гатанката на заглавието. Представяне на програмата – Симеон Марков  

Първи модул – (ЗА)МАХ. Разкази от практиката

Модератор: Симеон Марков

15.15-15.20Ученическото самоуправление отвън – Марина Узунова
15.20-15.30За ученическото самоуправление като форма, която мисли сама себе си – Симеон Марков
15.30-16.00Национална търговска гимназия – гр. Пловдив представя структурата и дейността на ученическия си съвет – Николай Николов и Атанас Начев
16.00-16.30Езикова гимназия “Иван Вазов” – гр. Пловдив представя дейността си в електронна среда през изминалата година на извънредно положение – Симеон Марков и Атанаска Антонова
16.30-16.50Почивка
16.50-17.20Национална гимназия по древни езици и култури “Свети Константин-Кирил Философ” – гр. София представя структурата и дейността на ученическия си съвет
17.20-17.40Въпроси

08.05 /събота/

Първи модул – (ЗА)МАХ. Разкази от практиката

Модератор: Симеон Марков

09.30-10.10Дискусия “Ролята на ученическото самоуправление в обществения живот на средното училище” между педагогически съветници и училищни психолози с водещи Илко Василев – заместник-директор УД и Теодора Пампулова, педагогически съветник от ЕГ “Иван Вазов” – гр. Пловдив  Участници: Снежана Йотовска, педагогически съветник в СУ „Черноризец Храбър“- гр. Пловдив; Мая Ночева, педагогически съветник в СУ „Пейо Крачолов Яворов“- гр. Пловдив; Наталия Любенова, училищен психолог в СУ „Емилиян Станев“ – гр. Велико Търново; Павлина Георгиева, педагогически съветник в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Първомай  
10.10-10.20Почивка

Втори модул – МАХАЛОТО

Модератор: Петя Боекова

10.20-10.30За социалното измерение на ученическото самоуправление – Петя Боекова
10.30-11.00Законово положение на ученическото самоуправление. Национален и Европейски контекст – Никол Първанова и Райчо Райчев
11.00-11.30Ученически и младежки организации в България в периода 1945 – 1989 г. Поглед назад –  адв. Мария Пищалова и адв. Таня Динкова
11.30-11.40Почивка
11.40-12.20Дискусия “Общински, регионални и национални политики за ученическото самоуправление. Механизми на мотивацията” с водещ Симеон Марков

09.05 /неделя/

Ден на Европа и Ден на ученическото самоуправление

Втори модул – МАХАЛОТО

Модератор: Петя Боекова

10.00-10.10Откриващи думи – Евроклуб по Проект BG05M20P001-2.011-0001 “Подкрепа за успех” към ЕГ “Иван Вазов” – гр. Пловдив и Анелия Митева
10.10-10.40Значението на един устав. Представяне на новия устав на УП на ЕГ “Иван Вазов” – гр. Пловдив – Симеон Марков, Ния Йотова и Ива Илиева
10.40-11.20Заключителна дискусия с водещ Катя Кривчева
11.20-11.40Официално закриване на форума. Връчване на сертификати за участие. Представяне на специалното дигитално издание на вестника на ЕГ “Иван Вазов” Полиглот, документиращо форума

Вашият коментар