Приключи поредното текущо класиране за прием в детските заведения

Ясни са резултатите от проведеното второ за 2022 година текущо класиране за прием на децата в детските градини и яслите. В него участие взеха 695 деца. От тях най-голям брой (481 деца) са кандидатстващите за яслените групи. Броят на желаещите за прием в първа възрастова група е 102, във втора – 83, в трета група – 22 деца и само 7 деца за четвърта възрастова група.

От всички кандидатстващи деца са класирани 65, въпреки обявените 147 свободни места. Причината е разминаване между желанията на родителите и наличието на свободни места. За целта при подаване на заявленията за кандидатстване е желателно родителите да се запознават с информацията от страницата на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg. Обявените свободни места се публикуват според Графика на дейностите за всяко класиране. Той се намира в секцията „Нормативни документи“ и в него има данни за всички предвидени класирания за 2022 година. От подадените заявления за класирането 58 са на деца, които са записани в детски заведения, но желаят преместване.

Увеличава се броят на кандидатстващите за прием в първа група деца. За родените през януари и февруари 2019 г. вече могат да се подават заявления, защото са навършили 3-годишна възраст.

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 04.03.2022 година. При записването родителите следва да представят необходимите документи за доказване на ползваните критерии. Подробна информация за начина на доказване има на интернет страницата на електронната система – dz-priem.plovdiv.bg, в раздела с нормативни документи и по-точно в Приложение №2. Критериите, свързани с адресната регистрация на децата, се проверяват автоматично и за тях не е необходимо да бъдат представяни документи от родителите.

След 21.03.2022 г. ще стартира кандидатстването за всички деца, родени през 2019 г., които следва да постъпят в първа възрастова група през новата учебна 2022/2023 година в детските градини. Първото основно класиране ще се проведе на 12.05.2022 г., а приемът на класираните на него деца ще е от 15.09.2022 г.

Важно за родителите, които са кандидатствали за яслените групи и им предстои прием в детските градини, е да знаят, че трябва да използват вече регистрираните си профили, към които са въведени техните деца. Необходимо е само да актуализират данните си и да добавят своите нови заявления.

Следващото текущо класиране е на 17 март 2022 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 07.03.2022 г. включително.

За автора

Вашият коментар