Промениха критериите за прием на първолаците в Пловдив

Общинският съвет в Пловдив прие промяна в критериите за прием на ученици за следващата учебна 2023/2024 година.

Остават досегашните критерии, в които основна тежест има адресната регистрация и уседналостта, като е добавен нов критерий за децата, които завършват предучилищното си образование в детските градини, прилагащи Монтесори педагогика. За тях се предвиждат допълнителни 2 точки, ако родителите желаят децата им да продължат образованието си в паралелките, работещи по Монтесори. Такива паралелки към момента има само в 4 общински училища – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в район „Западен“, ОУ „Екзарх Антим I“ в район „Централен“, СУ „К. Величков“ в район „Южен“ и СУ „Св. Седмочисленици“ в район „Тракия“.

Тъй като децата получават съответно 120, 90 или 60 точки за адрес в района на училището, съобразно уседналостта, то допълнителните 2 точки за преминалите обучение по Монтесори няма да са пречка за прием на децата от района на училището. При кандидатстване в останалите паралелки в цитираните по-горе училища тези 2 точки няма да се ползват.

Другата промяна в критериите е свързана с адресната регистрация на децата. При смяна на адреса (настоящ или постоянен), когато последният и предходният адрес са в района на едно и също училище, ще се взема под внимание регистрацията на предходния адрес за определяне на уседналостта. Това ще се прилага само за променени адреси през последните 3 години, които определят точките за класиране.

За автора

Вашият коментар