ПУ „Паисий Хилендарски“ с трета награда в престижен конкурс

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е отличен с награда на Годишните национални награди по безопасност и здраве при работа за 2021 година, съобщиха от висшето училище. Дванадесетото издание на традиционния конкурс, организиран от фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с любезната подкрепа на ИА „Главна инспекция по труда“ (МТСП) – гр. София, се проведе на 24 февруари 2022 г.

Най-голямото висше училище в Южна България зае трето място в категория „Големи предприятия с над 250 заети лица – група 3“, в която попадат икономическите дейности: хотелиерство и ресторантьорство, медико-социални грижи с настаняване, хуманно здравеопазване, образование, държавно управление, далекосъобщения и дейности по обслужване на сгради и озеленяване.

Наградата прие доц. д-р Надя Чернева – зам.-ректор на университета с ресор международно сътрудничество, академична мобилност, връзки с обществеността и протокол. Доц. Чернева благодари за отличието и професионализма на учредителите на наградите като подчерта, че ПУ „Паисий Хилендарски“ е една от научно-образователните институции, справили се по възможно най-добрия начин с осигуряването на безопасна и здравословна среда на работа в условията на пандемия от самото й начало (с осигуряване на планова ваксинация, преминаване към обучение в електронна среда, график на заетост за административните звена, откриване на медицински пункт за антигенни и PCR-тестове, стриктно спазване на всички противоепидемични мерки). Тя изрази задоволството си от факта, че новата политика на академичното ръководство и личната ангажираност на ректора на университета проф. д-р Румен Младенов за формиране на експертно звено, фокусирано върху изграждане на специфична култура на работната среда и добра комуникация, не е останала незабелязана.

Основната цел на инициативата е да бъдат отличени примерите за добри практики в областта на здравословните и безопасни условия на труд в България, както и да се насърчат дейностите, свързани с превенция и контрол на рисковете на работното място, чрез активно включване на всички заинтересовани страни.

За автора

Вашият коментар