Строят нови училища и детски градини в София, Пловдив, Варна и Бургас

Нови сгради на общински училища и детски градини ще бъдат изградени в четирите най-големи общини в страната – София, Пловдив, Варна и Бургас. За изграждането им са предвидени близо 80 млн. лв. Средствата са по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

Процедурата за кандидатстване е открита, като крайният срок за подаване на предложения от общините е 29 май 2023 г.

Основната цел на процедурата е създаване на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда. По този начин ще се повиши мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на образователните резултати на децата и учениците.

Изграждането на нова образователна инфраструктура е особено необходимо в големите градове като София, Пловдив, Варна и Бургас, където в резултат от трудова и социална миграция е съсредоточена голяма част от населението на страната.

Повече информация за процедурата можете да намерите ТУК

За автора

Вашият коментар