Студентския съвет на ПУ с позиция за прилагането на „зеления сертификат“

Студентите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ са една от най-големите академични общности в страната, и като част от Националното представителство на студентските съвети (НПСС), подкрепяме изразената от него позиция, свързана с присъственото обучение и прилагането на „зеления сертификат“ във висшите училища. Това се казва в официално становище на Студентския съвет на висшето училище в Пловдив, прието днес.

Нормално е позициите на обучаващите се в Пловдивския университет да са многообразни и разнородни, но предвид епидемичната обстановката в страната, смятаме, че трябва да се съобразим с действащата нормативна уредба в Република България. Ако искаме промяна, то тя трябва да бъде направена по най-безопасен за всички ни начин, обясняват от Студентския съвет.

Ето защо дори и изискването за наличие на „зелен сертификат“ да отпадне, при запазване на високите нива на заболеваемост в страната (потвърдени случаи на Covid-19), завръщането на студентите в присъствената форма на обучение би било безпредметно и застрашаващо здравето на представителите на академичната общност. Здравето е висше човешко благо и основно право, което е и трябва да бъде водеща позиция при решаването на подобни въпроси, подчертават студентите на най-старото висше училище в Южна България.

За автора

Вашият коментар