ТУ изгражда три соларни централи върху покривите си

Започваме монтажа на три соларни системи върху покривите на 2-ри, 3-ти и 4-ти корпус на нашия университет. Това съобщи доцент д-р Георги Ганев – декан на факултет „Електроника и автоматика“ в Техническия университет – филиал Пловдив. Новите соларни мощности ще бъдат завършени и пуснати в експлоатация до …. Доцент Ганев ръководи целия проект като изследовател в Центъра за компетентност „Интелигнтни мехатронни, еко и енергоспестяващи системи и технологии“. Стойността на двете фотоволтаични системи е 80 000 лева и се финансира от Центъра за компетентност. Той обясни: „Едната фотоволтаична система е с мощност 22 Квт и ще работи от покрива на втори корпус на университета на бул. „Санкт Петербург“. Другата е с мощност 5 Квт и е върху покрива на Четвърти корпус /Ректората/ на Техническия университет – филиал Пловдив на ул. „Цанко Дюстабанов“ 25. Целта, която сме си поставили е не само да произвеждаме зелена електрическа енергия от слънцето, а и да обучаваме нашите студенти. Във втори учебен корпус част от произведената електрическа енергия ще се съхранява в акумулаторна батерия. Към тази система е предвидена и зарядна станция за електрически автомобили, електровелосипеди и др. Електроенергия ще се подава също и към останалите потребители в сградата. Фотоволтаичната система на покрива на Четвърти корпус на университета е по-различна. Тя е еднофазна и за нея няма предвидена акумулаторна батерия. С този фотоволтаик ще компенсираме част от потреблението на електричество. Тук има изградена система за контрол на качеството на електрическата енергия. Така студентите ще могат да видят на живо какъв е ефектът от възобновяемите енергийни източници върху трифазната мрежа.“

Колко ток ще се добива

В Четвърт корпус месечното потребление на електричество е 25 Мвт/ч. или 600 Мвт/ч годишно. За Втори корпус е 15 Мвт/ч месечно или 180 Мвт/ч годишно. Колко ще бъде добивът на енергия от фотоволтаичната централа на покрива като процент? Очевидно възвращаемостта на инвестицията не е голяма, но за университета е важно студентите да се научат да проектират, да ползват и управляват тези соларни системи, така че да получат максимален добив на енергия. За двете соларни системи са предвидени два типа инвертори – хибриден и мрежови, за да се види разликата между тях. Мрежовият инвертор преобразува постоянният ток в променлив и го подава към трифазната електропреносната мрежа. А хибридният инвертор освен че преобразува енергия, той има и вход на постоянен ток към акумулаторната батерия. Когато има недостиг на слънчево греене той черпи ток от акумулатора и го подава към трифазната мрежа.

Соларните панели върху покривите на Техническия университет – филиал Пловдив ще бъдат монтирани под наклон, равен на географската ширина на мястото, където са поставени. В Техническия университет – филиал Пловдив наклонът е 32 градуса, /????/ а посоката е изток-запад. Соларните панели по проекта на Центъра за компетентност са произведени от световната фирма Sharp /Шарп/.

Третият солар е дарение

На покрива на Четвърти корпус ще се изгради и още една соларна система. Тя е дар от австрийската фирма Енери Енерджи ГмБХ. Ще бъдат инсталирани панели с обща мощност 20КWt/p. Фирмата е специализирала в стопанисването на фотоволтаични паркове, включително и в България. Единият от тях е ФЕЦ Караджалово, а в момента край Русе изграждат още един голям соларен парк. Ще ползваме опита на фирмените специалисти при обучението на нашите студенти в експлоатация на големи соларни системи, каза доц. Ганев.

Студентите ще учат на покрива и още нещо важно – как се поддържат соларните системи. Университетът им осигурява специални инфрачервени камери, които показват дали има повредени елементи в соларните панели. „Обучаваме ги да следят добива и въз основа на това да извършват профилактика – като се започне от почистване на праха върху панелите, на растителността под тях. Важно е да можем да прогнозираме производството, защото на свободния пазар е важно да има точна прогноза за производството и колко ще потреби. Прогнозното производство е идеално място и за приложение на изкуствен интелект.“ – заключи деканът на факултет „Електроника и автоматика“ доцент д-р Георги Ганев.

За автора

Вашият коментар