С видеоклип Юридическият факултет на ПУ запознава кандидат-студентите с дейността

Юридическият факултет на Пловдивския университет ,,Паисий Хилендарски” съвместно с Факултетния студентски съвет канят днес всички кандидат-студенти, които имат интерес да изучават право, на Ден на отворените врати.

Събитието се провежда под формата на видеоклип, чиято премиера е днес.

Чрез него кандидат-студентите, които имат интерес да изучават право, ще могат да се запознаят с дейностите във Факултета:

– аудиторните и извънаудиторни занимания;

– възможностите за специализации и стажове по време следването;

– перспективите за реализация след придобиването на образователната степен магистър по право.

Вашият коментар