Ясни са датите за приемните изпити в МУ-Пловдив

За поредна година пандемичната обстановка налага промени в организацията на кандидатстудентската кампания в Медицински университет-Пловдив.

Остава непроменена присъствената форма на конкурсните изпити за прием в МУ-Пловдив за българските кандидат-студенти. Тестовете за чуждестранните кандидати ще бъдат организирани в електронна среда. За нормалното протичане на изпитите ще бъдат създадени необходимите условия за спазване на всички противоепидемични мерки и стандарти, съгласно препоръките на МЗ, РЗИ и другите компетентни органи.

Приемните изпити за магистърските специалности ще бъде в рамките на един ден под формата на тест с два модула – биология и химия, като за тях се поставят отделни оценки.

Изпитът по биология включва активни и пасивни въпроси и задачи, съобразени изцяло с учебния материал за задължителна подготовка от 8, 9 и 10 клас на СОУ.

Изпитът по химия включва въпроси и задачи от учебното съдържание за задължителна и профилирана подготовка от 8 до 12 клас на СОУ, които обхващат материал от органична и неорганична химия.

Изпитът по етика за бакалаври и професионални бакалаври ще бъде под формата на тест.

Документи за кандидатстване в МУ-Пловдив за ОКС Магистър, Бакалавър или Професионален бакалавър, след завършено средно образование, за редовно обучение и за ОКС Магистър, след завършено висше образование, за редовно обучение, ще се подават единствено онлайн през интернет сайта на Университета в периода от 06 юни до 27 юни 2022 г. включително. Кандидатстудентски документи няма да се приемат на място.

Датите за кандидатстудентски изпити в Университета са: 01 юли 2022 г. – Биология и Химия; 05 юли 2022 г. – Етика; 06 юли 2022 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт, 07 юли 2022 г. – Скулптиране. 25 октомври 2022 г. – Социална медицина и здравен мениджмънт – за магистърски програми след завършено висше ОКС „Бакалавър“, задочно, платено обучение

Съгласно Решение на Академичен съвет, съгласувано с МОН, между Медицинските университети и с Омбудсмана на Р България балообразуването през настоящата КСК 2022 г. ще е по следния алгоритъм: За специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация като сбор от оценките по: български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия. Максимален бал 42.

За специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Лекарски асистент, Рентгенов лаборант, Рехабилитатор, Помощник фармацевт, Медицински лаборант, и Инструктор диетично хранене, Инспектор по обществено здраве, Медицинска козметика като сбор от оценките по: български език и литература от ДЗИ (при липса на ДЗИ – от дипломата за средно образование) и утроената оценка от конкурсния изпит по етика. Максимален бал 24.

Повече информация за КСК’2022 може да намерите на нашата интернет страница http://mu-plovdiv.bg/.

Дипломите, издавани от МУ-Пловдив, се признават във всички страни-членки на Европейския Съюз и Европейското икономическо пространство.

За автора

Вашият коментар