Ясни са резултатите от първо класиране на кандидатите за студенти в ТУ

Растящ интерес към инженерните специалности в Техническия университет – филиал Пловдив

Осемнадесет кандидат-студенти в Техническия университет – филиал Пловдив са класирани с максимален бал

Излязоха резултатите от първо класиране на кандидатите за студенти в Техническия университет – филиал Пловдив и от понеделник /11 юли/ започва записването им по тринадесетте специалности, които се изучават във висшето учебно заведение. Сред  класираните тази година кандидат-студенти има 18 с максимален бал 30. От администрацията на Техническия университет – филиал Пловдив казват, че са кандидатствали завършили ученици не само от Пловдивска област, но и от съседните области Пазарджик,  Смолян, Хасково, Кърджали, Стара Загора и Бургас.

Кои са най-търсените специалности в инженерния университет? Традиционно най-желана е специалността „Компютърни системи и технологии“. „Наблюдаваме отчетливо възраждане на интереса на младите хора към инженерните специалности.  Втората в класацията по предпочитания е специалност  „Транспортна техника и технологии“ с ръст  над 100 % спрямо 2021 година. Трета е „Дизайн и програмиране на електронни системи“, която е осъвременената специалност „Електроника“ , следвана от класическата за нашия филиал „Електротехника“. На следващо място в желанията на кандидат-студентите еспециалност „Мехатроника“, която бележи ръст от над 90% спрямо миналата година.“ – казва директорът на Техническия университет – филиал Пловдив проф. д-р Въльо Николов.

Втората обновена специалност за новата учебна година е „Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето“. За първи път през учебната 2022/2023 година студенти ще бъдат обучавани и по новата специалност „Интелигентни системи и изкуствен интелект“. За всички желаещи първокурсници е осигурено общежитие, а от втория семестър най-добрите ще получават и стипендии за успех. Младите бъдещи инженери бързо научават и за тематичните и специални стипендии на фондации и компании, за които могат да кандидатстват и с които могат да облекчат семейния бюджет на своите родители. „Преподавателите, служителите и студентите от горните курсове помагат на първокурсниците да се адаптират по-бързо и лесно към новите условия, изисквания и начин на работа в Техническия университет  “ – заключи професор Въльо Николов. 

Вашият коментар