Ясни са резултатите от поредното класиране за прием в пловдивските градини и ясли

Ясни са резултатите от третото през тази календарна година текущо класиране за прием на децата в детските градини и яслите, проведено на 17 март 2022 г. В него участваха 952 деца, които кандидатстваха за обявените 208 свободни места. От всички участвали в класирането деца, 649 са на яслена възраст. Част от децата (104 на брой) са записани в детска ясла или детска градина и кандидатстват за преместване – поради по-удобен адрес или вече са навършили 3-годишна възраст и могат да кандидатстват в детска градина. Класирани са 148 деца – 111 за детските ясли, 17 за първа възрастова група, 13 за втора възрастова група, 5 за трета група и 2 за четвърта възрастова група.

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок до 01.04.2022 година. Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 14.04.2022 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 04.04.2022 г. включително.

Родителите на децата, на които им предстои да постъпят в детските градини и ясли на Община Пловдив през календарната 2022 година, могат да се запознаят с публикувания на интернет страницата на Системата за прием График на дейностите (dz-priem.plovdiv.bg – раздели „Нормативни документи“ и „Ръководство за родителите“). В него са описани всички важни срокове за предвидените класирания.

Наближава стартирането на кампанията за кандидатстване за първото основно класиране за новосформираните първи групи за прием в детските градини от учебната 2022/2023 година – за децата, родени през 2019 година. Родителите ще могат да подават своите електронни заявления след 21.03.2022 г., когато е срокът за обявяване на свободните места от директорите. Класирането е на 12.05.2022 г., а срокът за кандидатстване – 10.05.2022 г. По-ранното подаване на заявление не носи предимство. Важното е да бъде спазен крайният срок. 

Вашият коментар