Ясни за резултатите от класирането за прием в детските заведения в Пловдив

Общо 456 деца взеха участие в проведеното на 8 ноември 2022 г. класиране за прием в детските градини и ясли в Пловдив.  Най-голям е делът на децата за яслените групи – 273. За първа група участваха в класирането 53 деца, за втора 70 деца, за трета възрастова група 45 деца и за четвърта група само 15 деца.

За класирането бяха обявени общо 213 свободни места. От тях местата за най-малките (децата до 3-годишна възраст, които кандидатстват за яслените групи) бяха 47. За първа възрастова група – за децата, родени през 2019 година, бяха обявени 67 места. Свободните места за другите възрасти бяха, както следва: за втора възрастова група 21, за трета група 48 и за четвърта възрастова група – 30 свободни места.

Въпреки наличието на значителен брой свободни места, броят на класираните деца е 92 (47 в яслените групи, 24 в първа група, 7 във втора възрастова група, 7 в трета група и 7 деца в четвърта възрастова група).

За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и детските ясли в определения от Графика на дейностите срок – 14.11.2022 г.

До края на 2022 г. са предвидени още две класирания, които са съответно на 24 ноември и 13 декември. При подаване на заявления за тях родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които се публикуват на страницата на системата за прием на адрес http://dz-priem.plovdiv.bg/

За автора

Вашият коментар