Започва кандидатстването за прием в пловдивските детски градини

За родените през 2018 година деца, които навършват 3-годишна възраст през 2021 г. и следва да постъпят в първа възрастова група в детските градини през учебната 2021/2022 г., първото основно класиране ще е на 13 май 2021 г.

Свободните места за него ще бъдат публикувани в срок до 19 март 2021 г. вкл. на сайта на системата за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски ясли и детски градини на територията на Община Пловдив.

Препоръчва се на родителите да кандидатстват след като се запознаят с публикуваните свободни места.

Крайният срок за подаване на заявленията по електронен път за новосформираните първи групи е 11 май 2021 г.

За родителите, които нямат достъп до интернет, е предвидено подаване на заявления на хартиен носител при директорите на детските градини, които са първо желание за прием (за тях крайният срок е 10 май 2021 г.).

По-ранната регистрация не дава предимство при класиране. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението.

Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

Записаните деца за първа възрастова група следва да постъпят на 15 май 2021 г., с изключение на децата, навършващи 3-годишна възраст след 30 май 2021 г. Те могат да постъпят на 15 май 2021 г., при желание на родителите, или при навършване на 3 години, но не по-късно от 31 декември 2021 г.

Вече са ясни и резултатите от третото през тази календарна година текущо класиране за прием на децата в детските градини и ясли, проведено на 18 март 2021 г. В него участваха 924 деца, които кандидатстваха за обявените 209 свободни места. От всички участвали в класирането деца, 667 са на яслена възраст.

Класирани са 92 деца – 38 за детските ясли, 26 за първа възрастова група, 18 за втора възрастова група, 9 за трета подготвителна група и 1 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите в срок до 30 март 2021 година.

Следващото текущо класиране за настоящата учебна година е на 15 април 2021 г. Свободните места за него ще бъдат обявени в срок до 31 март 2021 г. включително.

За автора

Вашият коментар