Божидар Костадинов: Железопътен възел Пловдив е сред най-важните обекти в България

„Железопътен възел Пловдив е сред най-важните железопътни обекти в България, с голямо регионално, икономическо и стратегическо значение. С модернизацията на инфраструктура и нов подвижен състав ще изградим България на релси. Това е нашата цел, която бихме искали да развием и постигнем, а именно обществото да се възползва от модерен, бърз и комфортен железопътен транспорт“, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Божидар Костадинов по време на първата копка на проект за  развитие на железопътен възел Пловдив.

Церемонията се състоя на жп гара Тракия, пост „Разделен“, където зам.-министър Костадинов подчерта, че този пост не би следвало да разделя, а да обединява, тъй като железопътен възел Пловдив е изключително важен. „През него преминават всички линии по различните транспортни коридори, а именно свързаността между Азия и Европа, както и от Гърция към Северна Европа“, посочи Костадинов.

Проектът ще осигури пряка връзка между двата най-големи района на Пловдив – „Централен“ и „Южен“. Паралелно с това, обектът е част от по-мащабния проект за изграждане на железопътна магистрала от София до Бургас. Дейностите включват рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура в участъците жп гара Пловдив – Пловдив разпределителна – Крумово и Пловдив разпределителна – Скутаре, реализация на пътен пробив под жп гара Пловдив, развитие на коловозите на жп гарите, попадащи в обхвата на жп ареала и премахване на съществуващи прелези и замяната им с надлези. Финансира се със средства по Механизма за свързване на Европа. Стойността на договора е 132 520 700 лв., а срокът за изпълнение – до 35 месеца. Изпълнител на договора е Обединение „Геострой Лантания“, включващо фирмите „Геострой“ АД и „Лантания“ АД.

Вашият коментар