Има ли място спортът в програмите на кандидатите за евродепутати

Едно от най-активните сдружения в България „BG Бъди Активен“, което координира Седмицата на физическата активност и спорта – MOVE Week за България, изпрати до редакцията на mediacafe.bg няколко основни въпроса към кандидатите за евродепутати. С цел да подбуди диалог и да се обърне внимание на този сериозен проблем в световен мащаб, от сдружението се интересуват каква ще бъде ролята на българските представители в Европейския парламент за подобряването на физическата и спортна култура в България.

Публикуваме без редакция писмото на сдружение „BG Бъди Активен“:

Тъй като предстоящите избори за евродепутати са най-актуалната тема към момента, ние от сдружение „BG Бъди Активен“ – координатор на Седмицата на физическата активност и спорта – MOVE Week за България, бихме искали да се включим в нея, като зададем въпросите си в сектора на спорта към кандидатите за евродепутати.  Подобни теми (и въпроси) не се радват на особена популярност у нас, но те вълнуват Европа. А още повече, трябва да вълнуват и нас, поради факта, че най-много ни засягат, защото отново сме начело на негативната класация по отношение на физическата активност на населението (Евробарометър 2014).

Отношението на Европейската комисия към физическата активност за здраве, можем да видим ако се запознаем с програмата Еразъм+, където на спорта вече е отделена цяла глава. А също и от коментарите на относно данните от последния Евробарометър за спорт и физическа активност. Коментирайки тези данни еврокомисарят по образованието, културата, многоезичието, младежта и спорта Андрула Василиу, каза: „Резултатите от Евробарометъра потвърждават нуждата от мерки за окуражаване на повече хора да направят спорта и физическата активност част от ежедневието си. Това е от особено значение, не само що се отнася до личното здраве, благополучие и интеграция на хората, но също заради значителната икономическа „цена“ на липсата на физическа активност. Европейската комисия е решена да подкрепи държавите членки в усилията им да окуражат обществеността да бъде по-активна физически. Ще изпълним наскоро приетата препоръка на Съвета относно укрепващата здравето физическа активност (HEPA – health-enhancing physical activity) и ще задействаме плановете за Европейска седмица на спорта. Новата програма Еразъм+ също ще осигури финансиране на международни инициативи, които промотират спорта и физическата активност.“

Уважаеми кандидати за евродепутати,

Обездвижването, с всичките си негативни последици за личното здраве и за обществото като цяло, се превръща в един от сериозните проблеми на съвременното общество и не бива да бъде пренебрегван. Затова, бихме искали да отправим тези въпроси към всички Вас:

Новата програма Еразъм+ за периода 2014-2020 за първи път включва глава за спорт. Програмата е създадена да улесни трансграничното сътрудничество, което да подпомогне развитието на спорта в Европа. В програмата Еразъм+ се споменава, че „Спортни дейности ще се изпълняват с фокус върху спорта за всички или т.нар. любителски спорт“.

Съгласни ли сте, че фокусът върху спорта за всички (любителския спорт) е най-важния приоритет за спортни дейности, подкрепени от програмите на Европейския съюз?

Днес 41% от европейските граждани казват, че са редовно физически активни (Евробарометър 2014). Въпреки това, в някои страни нивото на физическа активност е много по-високо и гражданите на тези страни се наслаждават на социалните и здравословните ползи, които идват от повече физическа активност. Същевременно, в други страни като България, процентът физически активни хора е в пъти по-нисък (повече от 3 пъти по-нисък от средния за Европа), което излага гражданите на много повече рискове от заболявания и по-лошо качество на живот.

Смятаме, че общата ни цел трябва да бъде да накараме много повече европейци и най-вече българи, да бъдат по-активни физически. Смятаме, че това е възможно ако различни сектори (образование, здравеопазване, транспорт/екология, спорт) обединят усилията си.

„BG Бъди Активен“ е член на международна организация за спорт за всички – Международната асоциация за спорт и култура (International Sport and Culture Association – ISCA). Заедно с други организации из цяла Европа, работещи в сферата на спорт за всички (любителски спорт), споделяме обща визия – да направим „100 милиона европейци повече физически активни до 2020 година“.

Подкрепяте ли тази визия „100 милиона европейци повече физически активни до 2020 година“?

7% от всички европейци (35 милиона) са доброволци в спортния сектор като за България точни данни липсват. Доброволците в спорта са движеща сила за спортния сектор в Европа. Освен че са гръбнакът на сектора на любителския спорт, доброволците също създават икономическа стойност. Приносът на спорта за икономическия растеж в Европа е 2% (брутна добавена стойност) , а самата стойност на доброволния труд в Европа се оценя на 0,82%.

Какво е Вашето мнение за доброволчеството в спорта?

 

Сдружение „БГ Бъди Активен“,

Координатор на Седмицата на физическата активност и спорта –

MOVE Week за България

За автора

Вашият коментар