Юристите на Ботев Пловдив за патента на емблемата

Регистрацията на марка се прави с цел получаване на изключително право върху нея на територията на Република България. Регистрацията не е задължителна. Тя се извършва за придобиване на права върху марката. С регистрирането на марката се признава правото на изключителното й използване за срок от 10 години (от датата на подаване на заявката) на територията на страната. Изключителното право включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват марката в търговската си дейност.
 
Забраната за използване включва и:
  • поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки;
  • предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
  • вносът или износът на стоките с този знак;
  • използването на знака в търговски книжа и в реклами.
Когато използваш марка за лични цели или за цели, от които не може пряко или косвено да произтича печалба, собственикът на марката не може да ти забрани да я използваш.
Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен графично.
Следователно, за да можем да провеждаме футболни срещи, да продаваме билети за тях, да продаваме артикули и изобщо да имаме марка, която да можем да използваме, трябва да направим емблема, която се различава от тази на Христолоф.
 
Емблемата представлява "комбинирана марка", тъй като при нея има и графично избображение и словен елемент – в конкретния случай словният елемент е "БОТЕВ" или "ПФК БОТЕВ".
 

Марката е защитена с:

1. словен елемент;
2. форма на изображението;
3. цветове на изображението;
4. комбинация от цветовете на изображението.
 
За да можем успешно да регистрираме емблема, която да е наша марка и да я използваме, трябва същата да се различава максимално от марката на Хростолов по изброените критерии.
 
1. Не можем да имаме разлика в словния елемент – ние сме "БОТЕВ" . Може да има само малко различие, например – да липсва "ПФК", да няма година или да е изписано пълното наименование – "професионален футболен клуб БОТЕВ" ( вместо съкратено). Последното се препоръчва от патентните специалисти, тъй като по този начин има добавени различни словни елементи в марката.
2. Считам, че формата на изображението следва да е коренно различна. Марката на Христолов е регистрирана като "изображение с форма на щит" т.е. новата емблема е най-добре да е с различна форма – кръгла, правоъгълна, елипса, но не и с форма на щит.
3. Цветове – основните цветове са ясни, но могат да се добавят елементи ( например венец) с различни цветове – зелено, червено и т.н.
4. Комбинация от цветове – сегашната емблема е регистрирана с диагонални жълто – черни ивици и малък червен правоъгълник, в който е изписано наименованието. Добре е новата емблема въпреки, че ще е основно със същите цветове, те да са комбинирани по различен начин. Може да не са точно прави ивици, или може да не са диагонални, да няма червен правоъгълник и т.н.
 
Най-важното е да се търси вариант на емблема, който след като го погледне специалистът от Патентно ведомство, да не може да каже, че е идентичен с този на Христолов. Целта на патентните специалисти е с просто око, един обикновен човек да може да каже, че това са две различни изображения на две различни марки.
 

Не е важно с каква ширина са линиите, контурите или с какъв шрифт е надписа. Важно е да има елементи, които видимо да отличават новата емблема от предишната.

Коменатар на юрист Мария Аргилашка.

Вашият коментар