Ден на африканското дете

По инициатива на Организацията за африканско единство (от 9 юли 2002 – Африкански съюз) с подкрепата на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) от 1991 година на 16 юни се отбелязва денят на африканското дете. През 1976 на същия ден, хиляди чернокожи ученици излезли по улиците на Совето, Южна Африка, … Продължение

Ден на африканското дете

По инициатива на Организацията за африканско единство (от 9 юли 2002 – Африкански съюз) с подкрепата на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) от 1991 година на 16 юни се отбелязва денят на африканското дете. През 1976 на същия ден, хиляди чернокожи ученици излезли по улиците на Совето, Южна Африка, … Продължение

Ден на африканското дете

По инициатива на Организацията за африканско единство (от 9 юли 2002 – Африкански съюз) с подкрепата на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) от 1991 година на 16 юни се отбелязва денят на африканското дете. През 1976 на същия ден, хиляди чернокожи ученици излезли по улиците на Совето, Южна Африка, … Продължение