Младежки глас представят нов дигитален проект

На 18 април, сряда, Младежки глас ще представи проекта си Творческа Мрежа „Дигитален Ренесанс“, който се осъществява с подкрепата на Фондация „Пловдив 2019“. Проектът демонстрира иновативни техники за развитие на изкуството и културата с участие в динамичните процеси на всеобщата дигитализация на битието. Идеята беше демонстрирана в Пловдив по време на Коледните празници на фасадата на "Военния … Продължение