Срещите в бюрата по труда могат да се организират дистанционно

Агенция по заетостта припомня отново на хората с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудовия си посредник, че поради усложнената епидемична обстановка за месеците ноември и декември 2020 г. могат да я проведат дистанционно, като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до … Продължение