Нужно е незабавно почистване на Айдаровското дере в Благоевград

Община Благоевград изиска незабавна реакция от страна на общинска фирма „Биострой“ за почистване на Айдаровско дере край Депото за строителни отпадъци – с. Изгрев. Целта е дерето да бъде освободено и да бъде осигурена неговата проводимост. Според предписаниятa, фирмата следва да предаде отпадъците на лица, притежаващи съответните разрешителни по ЗУО, след което да предостави документи, удостоверяващи … Продължение