Родители следят учебния процес на децата си чрез електронни дневници

След одобрено кандидатстване по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“ 2021 г. детските градини на територията на Община Русе ще използват електронен дневник за учебната 2021/2022 г.  Електронните дневници имат собствена система за идентификция на всеки отделен потребител, както и нива на достъп (директор, учител, родител и др.). … Продължение