Читалища представят Пловдив в „Европейския ден на морето“

За трети път инициативата на Европейската комисия „Европейски ден на морето“ ще има свои представители от Пловдив. Това са народните читалища „Тракия – Пловдив – 2008“ и „Съвременник-1986“. Двете пловдивски културни институции са кандидатствали с проекти и са одобрени да се включат в мероприятията, с които страните-членки на Европейския съюз ще отбележат значимостта на морето … Продължение