“Модел на Европейския съюз” 19-26 март 2011г.

От 19 до 26 март 2011г. тази година в Страсбург ще се проведе петата конференция  „Модел на Европейския съюз 2011“. Проектът е финансиран от програмата “Младежта в действие” на Европейската комисия и се реализира за трета поредна година от Bringing Europeans Together Association (BETA) със седалище гр. Майнц. Целта на проектът е младите хора на … Продължение