Сватбата – единство и многообразие

Фолклорният фестивал Сватбата – единство и многообразие  започва днес в местността Етъра. Фестивалът има за цел да представи етническото и етнографско многообразие в българските земи чрез представяне на отделни моменти от сватбената обредност. Всяка пета година изданието е с международно участие, откриващо магията на сватбената обредност като важна част от европейската културна идентичност и съществен … Продължение