Лимитът на безлихвените кредити за физически лица ще бъде увеличен

Министерският съвет прие изменение на Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19, изпълнявана от „Българска банка за развитие” АД. Правителството възлага на ББР да гарантира безусловно всички кредити, които търговските банки отпускат при спазване на условията на Програмата. Програмата предоставя възможност от … Продължение