Отбелязваме деня на младежката солидарност

Днес, 24 април,  e Международният ден на младежката солидарност. Този ден e приет с решение на Световната федерация на демократичната младеж, а първият фестивал е отпразнуван през 1957 г.  Загрижеността и вниманието към света на младите, умението за вслушване в него  трябва да са първостепенна задача и дълг на цялото общество. Проблемите на  младите хора  са свързани … Продължение

Отбелязваме деня на младежката солидарност

Днес, 24 април,  e Международният ден на младежката солидарност. Този ден e приет с решение на Световната федерация на демократичната младеж, а първият фестивал е отпразнуван през 1957 г.  Загрижеността и вниманието към света на младите, умението за вслушване в него  трябва да са първостепенна задача и дълг на цялото общество. Проблемите на  младите хора  са свързани … Продължение