Насърчават трудовата мобилност на започващите работа

Агенцията по заетостта предоставя финансова помощ на безработни лица, които започват работа в населено място, различно от местоживеенето им. Мерките за насърчаване на трудовата мобилност са регламентирани в чл. 42 от Закона за насърчаване на заетостта и целят подпомагане на безработни, които са насочени към работно място, изискващо ежедневно пътуване с обществен междуселищен транспорт, или … Продължение

Гражданско жури с тема “Местни политики за насърчаване на младежкото предприемачество”

Поредното гражданско жури, този път поставя темата за младежкото предприемачество и местните политики за насърчаването им. „Гражданското жури“ е механизъм, чрез който всеки, който се чувства ангажиран с темата и има предложения, може свободно да ги изкаже. По този начин се формулират колективни препоръки към управляващите, а те на свой ред придобиват реална представа за … Продължение