Включиха работещите в барове и ресторанти в националната класификация

Две нови професии са включени в Националната класификация на длъжностите и професиите на Министерство на труда и социалната политика. Включените в класификатора – работник в бар и работник в ресторант, ще могат да се осигуряват на минималния осигурителен праг от 650 лева вместо на 810 лева, какъвто е минималният осигурителен праг за специализираните работници в … Продължение