Обсъждат общия устройствен план на Асеновград

В община Асеновград ще се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на Общ устройствен план (ОУП) на града и прилежащите му землища. Материалите и схемите към проектното предложение са на разположение на интересуващите се граждани, всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. в „Информационен център“ на общинската администрация. Същите са публикувани и на … Продължение

Изготвиха Общия устройствен план на Асеновград

Изготвен е Общ устройствен план (ОУП) на община Асеновград. Същият предстои да бъде предложен за обществено обсъждане в средата на януари 2021 г., след което предстои да бъде входиран за гласуване, одобрение и приемане от Общинския съвет на града. Чрез ОУП ще се въведе ред в строителството в общината. Такъв план е бил изготвен през … Продължение