Покана за участие в общо събрание на СНЦ НАДРБ

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДОБРОВОЛЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, с ЕИК 176802908, със седалище и адрес на управление град София, район Изгрев, ул. „Никола Габровски“ №30, на основание чл. 23, ал. 1 от Устава на Сдружението и чл. 26, ал. 1-3 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на … Продължение

Проф. д-р Козлуджов: След 4 години ПУ ще има съвсем различен облик (ВИДЕО)

Пловдивският университет е единственият по-сериозен ВУЗ, който от 89-а насам има изцяло нов студентски комплекс общежития. Освен новата спортна зала, предстои да се направи и спортен комплекс около нея, ще се открие параклиса, както и втората част от проекта за модерните общежития. Това заяви досегашния ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проф. д-р Запрян Козлуджов … Продължение