България отбелязва подобрение в „Отворен бюджет 2012“

България отбелязва подобрение в бюджетната прозрачност според разпространения на 23 януари 2013 г. индекс „Отворен бюджет“ 2012. С девет пункта – от 56 през 2010 на 65 през 2012 – се увеличава оценката на България и страната преминава от трета във втора група (100-те изследвани страни в света са разделени на 5 групи като най-добрите примери … Продължение