Фотоизложба ни запознава с китайското „Поколение 2000+“

Любопитна фотоизложба, носеща заглавието „Поколение 2000+ в Китай”, ще представи открития мироглед и енергичния дух на китайската младеж през новата ера в 18 табла, които ще бъдат разположени в Цар-Симеоновата градина в Пловдив от 16 до 29 август. 160 милиона души са родени в Китай в периода от 2000г. до 2019 г. Те са наречени … Продължение