Евродепутатите подкрепят европейското бъдеще на Западните Балкани

Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия трябва да продължат да се фокусират върху основните реформи, заявяват евродепутатите в резолюции, приети в четвъртък. В докладите си за оценка на напредъка, постигнат от Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия през последните две години, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на тези държави по отношение присъединяването им към ЕС зависи … Продължение