ГХГ ще продължи да издава сертификати за износ

Днес по време на среща между заместник-кмета Пламен Панов и директора на Градската художествена галерия в Пловдив Красимир Линков бе взето решение за възобновяване на дейността на Комисията за издаване на удостоверения за износ. В тази връзка ГХГ уведомява пловдивските творци и галерии, че в изпълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г.  на министъра на здравеопазването … Продължение