Конференция, посветена на соционализата в ПУ

Конференция, посветена на соционализата, организират Институтът за критически и социални изследвания и Катедра „Социология и науки за човека” към ПУ „Паисий Хилендарски“ Научният форум е посветен на отбелязванетo на 25-годишнината от основаването на ИКСИ и 5 години от откриването на бакалавърска програма „Социология и науки за човека“ Конференция на тема „Праксеологическият обрат: от етнометодология към … Продължение