През декември: Спад в търговията на дребно, ръст в промишлеността

През декември 2020 година общият показател на бизнес климата намалява с 1.7 пункта в сравнение с предходния месец. Понижение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в строителството запазва нивото си от ноември, а в промишлеността е регистрирано увеличение. Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ нараства с 2.6 … Продължение