„Изплези си езика“ на български от Жанет 45

„Изплези си езика“ е първата и последната книга на Ма Дзиен, издадена в родния му Китай. Репресиран през 1983 г. като „буржоазен“ художник, той заминава на тригодишно импровизирано пътешествие, от което се връща писател: Изплези си езика е резултат от скитанията му и неговият начин да разкаже Тибет с обичаите, красотите, тъгите и ужасите му. … Продължение