Изграждат дублиращите кладенци за чиста вода на Брестовица

Започна изграждането на дублиращите тръбни кладенци  за питейно – битово водоснабдяване на село Брестовица, снабдени с потопяеми помпи, електрозахранване и автоматика. Новите водоизточници ще са три,  ще дублират старите и се намират в помпената станция край с. Кадиево.  Средствата за изграждането им са в размер на близо 120  хиляди лева и са  осигурени от ВиК.  Срокът … Продължение