Излезе първи брой на новото списание „HR Manаger“

Знаете ли, че над 70% от компаниите у нас не могат да открият подходящите кандидати? Чували ли сте за увеличаващия се „глад за кадри“? А подозирали ли сте, че липсата на квалификация и свръх квалификацията могат да се окажат с еднаква стойност при кандидатстване за определена позиция?

Отговорите на тези и още актуални въпроси, свързани с темата за управлението на човешкия капитал, може на откриете в първия брой на списание „HR manager“. Единственото издание, което съвместява теми, насочени към специалистите, но представляващи интерес и за широката публика. Читателите на „HR Manager“ ще получат полезна информация за управлението на персонала, анализи за актуалното състояние на пазара на труда и най-съвременните методи за подбор на персонал.

Основното съдържание на сайта е публикуването на материали по актуални въпроси свързани с формирането и ефективното използване на  кадровият потенциал в компанията. Засягат се важни аспекти като подбор, оценка, проверка и стимулиране на персонала. Разглеждат се различните стилове на управление, връзката между ръководството и екипа, различните конфликти и противоречиви ситуации и начини за тяхното решаване.

Защото управлението на човешкия капитал е ключово за растежа на компаниите.

Специализираната медия се ражда в резултат на големия потребителски интерес на информационния сайт hrmanager.bg. За своите две години сайтът се превръща в лидер, а списанието е негово естествено продължение. Издател на „HR Manager“ е Internet Media Group, компания с дългогодишна история и опит в медийния сектор. Предвижда се списанието да излиза на всяко тримесечие и да се разпространява в дигитален и хартиен вариант.

Освен всичко останало екипът на авторите на списанието се сформира в момента на базата на взаимата полза. Публикуват се аналитични статии на водещи практици, HR мениджъри в български и чужди  компании, специалисти и експерти в областта на бизнеса и управлението на персонала. Разкриват се различни начини за повишаване конкурентоспособността на съвременните компании чрез  компетентното изграждане на отношения в екипа и правилния психологически и управленски подход. 

За автора

Вашият коментар