Има ли живот в „Старинен Пловдив”?

Дълги години в обществото ни битува усещането, че по-специфичните като дейност държавни или общински институции са капсулирани вътре в себе си и сякаш живеят свой собствен живот извън ритъма и пулса на хорското ежедневие.

Нямам представа дали се случва за първи път изобщо, но днес в общинския институт „Старинен Пловдив” беше демонстрирано нещо неприсъщо за класическите родни стандарти.

Поканата към медиите за пиене на кафе се оказа доста сполучлива идея, чиято цел не беше елементарното ухажване на журналисти, а действителното желание на екипа на „Старинен Пловдив”, ръководен от Богомил Грозев, да стане разговор в непринуда обстановка.

Доколко успяхме да се впишем  с колегите в разбирането за свободно пиене на кафе, а не участие в пресконференция е отделен въпрос, но определено  демонстрирането на отвореност и желание за комуникация без излишна официалност беше приятна изненада .

Считам, че това е изключително важно, тъй като все още редица обществени институции излъчват хлад и дистанцираност в комуникацията си с външни хора, затова отговарящите за стопанисването и развитието на културните обекти в Стария град заслужават похвала за инициативата.

Разбира се, срещата „роди” новини, сред които притеснително високият процент намаление в посещаемостта  от туристи в бижутата на Пловдив  – 78%, респективно намаляването на приходите в касата на института с близо 70% спрямо предходната 2019 година. Това, както и отпуснатите едва 18 хиляди лева за ремонт на къща „Хиндлиян” от културното министерство, при поискани 100 хиляди, както и отказът за отпускане на средства за укрепване на къща „Павлити”, не носи в себе си  особено положителни емоции.

За сметка на това направи впечатление, че разпънатият на кръст  през последните месеци Богомил Грозев и заместничката му Елена Кантарева – Дечева не се оправдаха нито веднъж  за неслучили се събития, както и за сложността на цялостната ситуация, породена от коронавируса.

Напротив, с оптимизъм беше изтъкнато, че огромната част от планираните събития както на Античния театър и Римския стадион, така и в къщите музеи ще се случат, като дори има привлечени и допълнителни такива, които не са фигурирали до този момент в културния календар.

Предстоят ремонтни дейности в къща „Недкович”, в маазата на Античния театър, както и подмяна на парапетите на Римския стадион, а Грозев и екипът му се надяват, че скоро ще могат да започнат и действия по реставрирането и последващото отваряне на къща „Ламартин”.

Очакванията на екипа на „Старинен Пловдив” са скоро да поемат  и отговорността  по стопанисването на Голямата базилика, която, както стана ясно, вече е с официално приета от Министерството на културата реставрация на археологията и мозайките. За целта към „Старинен Пловдив” ще се присъединят още 20 човека, които ще бъдат пряко ангажирани с Епископската базилика, в която ще могат да се провеждат камерни концерти и която ще предлага интерактивни атракции за децата.

Вашият коментар