Свят без политика?

Свят без политика? Възможно ли е това, или е просто мечта? Отговорът е еднозначен, а обяснението – банално… Не може да съществува свят без политика, защото човешките общества са устроени по този начин. Но можем ли да си го представим?

За някои хора, това е лесна задача. Вземат за пример някои от дивите племена, които все още обитават африканската пустош или дълбоката джунгла. Но там дори и да не е в познатия за нас вид, също съществува политика. Изхождайки от факта, че хората, подобно на повечето животни на планетата Земя, структурират обществата си на базата на различни принципи, обвързани с възрастта и силата. А политиката е естествен феномен, произлязъл от развитието на човешките общества и стремежът на хората към власт, то следователно политиката трябва да съществува във всеки един социален строй. Старейшински съвет, господство на най-силния войн са най-елементарните примери за това. И ако смятате, че това не е политика – помислете пак. Стремежът да си признат като най-добър войн, е стремеж към престиж и израстване в социалната йерархия. Е? тогава можем ли да си представим свят, в който не се стремим към това? Свят, в който всички са равни; нямат желание да властват над останалите и социалния строй в който живеят не го изисква.

Трудно е! Трудно е, защото дори най-малките същества в природата живеят в социални структури (като мравките и пчелите). На практика, за да успеем да го направим, трябва да успеем да си представим един изцяло нов свят. И може би това са си представяли всичките идеолози на различните политически доктрини – че те ще променят света. И някои наистина са го направили – като социализма и демокрацията, но все пак продължават да бъдат светове на политиката. А тя – носи сила и слабост, щастие и тъга, живот и смърт… и всички тези неща се измерват в приоритети.

Ето защо е изключително важно да разбираме политиката и да променяме нейните приоритети, така че единственият ѝ такъв да е нашето социално, икономическо и здравословно благополучие.

За автора

Вашият коментар