„За“ и „против“ глобализацията и мултикултурализма – един безсмислен спор!

В последните години много модно в България, но и въобще в света, стана оплюването на глобализацията и обвиненията, че тя в дует с мултикултурализма са виновни за всички сполетели ни злини. Още по-дразнещи са обясненията, че сякаш двата процеса са създадени в лабораторни условия с цел да унищожат добрия стар ред на национална християнска Европа, което, разбира се, е абсолютна глупост!

Светът върви в тази посока, това е напълно естествен процес и няма връщане назад. Да, промените винаги са плашили хората, а особено плашещи са днес, когато са буквално ежедневни и дори ежеминутни. Ако приемем, че човешкият род е на 100 000 години, както твърди антропологията, то в 99 800 от тях, назависимо какъв е бил политико-икономическият строй, хората са живели по идентичен начин. Тежката борба със земята за изкарване на прехраната, ниска средна продължителност на живота, висока смъртност и несигурен живот, и най вече силно ограничен кръгозор на хората. Кръгозор, който е стигал едва до края на землището на селището, в което си се родил и най вероятно ще умреш, или максимум до съседния пазарен център.

Пишеща машина

Сега за първи път в човешката истороя имаме технологии, имаме индустрия, имаме въздушен транспорт. Това променя напълно нашия светоглед и разбира се ни плаши, въпреки че ежедневно се възползваме от всички достижения на индустриалната, технологизирана и глобализарана ера. Само в рамките на моя живот изразните средства се промениха няколко пъти, а това променя съответно и разбиранията ни, живота и начина на мислене. Когато бях малък основният начин за предаване на информация и изразяване бе пишещата машина, бях студент, когато се появиха големите тромави компютри, вече като асистент боравех с лаптопа, а днес непрекъснато влизам в телефона си да получавам и предавам информация.

През XXI в. също така в резултат на технологичните промени ни предстои глобално разместване на население. То вече започна, сега спря поради COVID пандемията, но тя ще отмине и глобалните миграции ще продължат. Знам, че това създава голям дискомфорт в много хора и силни носталгични настроения по миналото и националната епоха, но не бива да забравяме, че нацията е изцяло изкуствено образование, следствие на индустриалните революции. Почти без изключения нациите включват n  на брой етноси, понякога с коренно различен матерен език, религия, история, култура и традиции, които по силата на несправедливи (най-често!) мирни договори след военни конфликти са събрани в границите на една държава. В публичното пространство често се бъркат етнос и нация, като се слага знак за равенство между тях. Етносът е естествено образование, като при него обединяващият елемент между висчки  членове е общият матерен език. Така че глобалните миграции постепенно ще доведат до заличаване на националните идентичности и разбира се ще доведат до формирането на нови такива, както е било в цялата човешка история. И тук не разбирам апокалиптичното говорене по темата за изчезващите нации. Нищо в обществено-икономическите отношения не е вечно и няма как да бъде вечно, и нищо не умира и не изчезва, то само се трансформира в нещо ново, което носи част от белезите на предходното. Така ще бъде и с нациите днес.

Компютър от 90-те години на XXв.

Големият въпрос сега е каква или какви идентичности ще заменят националните! В началото на европейския проект се смяташе, че може постепенно да се формира една наднационална европейска идентичност, но се оказа, че унаследеният с вековете антагонизъм между европейските народи им пречи и днес да имат едно истинско обединение и самосъзнание. Може би вървим към добре забравеното старо и връщане на градовете, като носители на идентичност, както е било при древноелинските градове-полиси или при ренесансовите Венеция, Милано, Генуа, Севиля и др. Има логика в такава промяна, тъй като все повече хората ще живеят в глобалните градове и все повече там ще се събират хора от различни етноси, религии, раси. В началото на XIX в. градското население в света е било едва 3%, днес е 53%, до края на века ще бъде около 70%, в развития свят вече надхвърля 80%. Включително в държави като Германия и Белгия, където е над 90%. Идеята е, че все повече хората ще се самоопределят не според мястото, където са родени и матерения си език, а според мястото, където живеят и работят в момента, имат среда, чувстват се добре и у дома, създават поколения. Това също е логично, защото колкото повече се увеличават смесените бракове, нормално явление при глобалното разместване на хора, толкова по-трудно ще е на всяко следващо поколение да има една строго определена етническа или национална идентичност. Още преди години си спомням на въпроса като какъв се чувства големият пилот Нико Розберг, той отвърна, че донякъде немец, заради майка му, която е германка и е живял най-дълго там, донякъде финландец, заради легендарния си баща и донякъде монегас, тъй като в момента живее в Монако, приятелите и средата са му там, и там се чувства у дома си в най-пълния смисъл на думата.

Съвременен лаптоп

Въобще хората сме странни, искаме да се възползваме от всички удобства и достижения на глобалната, дигитална ера и някак си да пропуснем негативните й аспекти. Както всеки процес, така и този има позитиви и негативи. Не може да искаме и да приемаме за даденост това да пътуваме свободно по света, да се образоваме, да имаме достъп до информация, да живеем все по-луксозно, комфортно и сигурно с автомобилите, топлата вода, парното, тоалетната и банята вкъщи, неща, които просто ги е нямало в миналото, да живеем все по-дълго и активно и в същото време да роптаем срещу глобалното разместване на население, ниската раждаемост, унифицирането на културите, заличаването на нациите и границите. Всички тези неща вървят заедно, приемаме ги в пакет и не можем да ги отделим едни от други.

Аз съм абсолютно убеден, че ние живеем в най-благодатното време в в цялата човешка история. Време, което ни дава практически неограничени възможности да се образоваме, да пътуваме, да опознаваме света, да се развиваме през целия си живот, все неща, до които са нямали достъп дори кралете на абсолютните монархии в миналото. И вместо да се радваме на всичко това, ние роптаем и вием срещу глобализацията и технологиите. В последните няколко години в лекции и публични презентации непрекъснато обяснявах, че мирът, демокрацията и свободата на пътуване, които ние приемаме за даденост и не ги ценим достатъчно, всъщност са огромно изключение от правилото, защото правилото в човешката история са войните, тиранията и ограниченията. Едва сега с ограниченията, които ни наложи COVID пандемията, започнахме по малко да ги осъзнаваме всички тези неща.

Смартфони от най-съвременно поколение

А и когaто гoворим за зaплахите от глобализацията и мултикултурализма нека се запитаме дали всъщност това са нови явления, в резултат от индустриалната ера, или ги е имало и в миналото, макар и в други мащаби. Мултикултурализмът, който толкова ни плаши, по определение означава на една територия да живеят хора от различни култури, а това означава различни етноси, религии, раси. Е, тогава аз питам каква е била по своята същност Римската империя, в чийто предели говоримите езици са били латински, гръцки, келтски, германски, пунически, коптски, арамейски, сирийски, египетски, тракийски, илирийски, еврейски и др., или Свещенната Римска империя, която е представлявала конгломерат от етноси и езици, или дори Османската империя, в която се е говорело на отомански турски, албански, арабски, арменски, асирийски, вавилонски, берберски, босански, български, кападокийски гръцки, кавказки езици, коптски, татарски, хърватски, гагаузки, грузински, германски, гръцки, унгарски, италиански, юдейски, кюрдски, латински, персийски, полски, румънски, руски, сръбски, украински, влашки и др.

Карта на Свещената Римска империя с населяващите я етноси

Всички те са били мултикултурни образования, разликите са само в мащабите, тъй като по тяхно време цялото население на Земята би се побрало в някоя от големите днес държави и разбира се в технологиите, които са плод изцяло на индустриалната ера.

Моето лично убеждение е, че светът ще бъде все по-глобален и това е прекрасно, защото глобализацията ни дава практически неограничени възможности да се развиваме, да комуникираме с хора от всички етноси, раси и религии, да опознаваме и изследваме всяко кътче на планетата, да учим каквото пожелаем, да работим каквото ни диктува сърцето, да живеем там, където се чувстваме най добре и сме заобиколени с хора от своята среда!

Мое лично убеждение е , че светът ще бъде все по-мултикултурен и това е прекрасно, защото всички хора в същността сме си еднакви, искаме едни и същи неща, имаме едни и същи страхове и желания. И всяка една идентичност – етническа, религиозна и дори расова ни се вменява впоследствие с една единствена цел да бъдем манипулирани и използвани с икономически и политически цели.

Ако зависеше от мен значението на думата толернтност, бих задължил да се преподава в първия учебен ден в първи клас на всяко едно училище по света, защото толерантен не означава да си слаб и да отстъпваш от ценностите си, а да приемаш мнението и ценностите на другите, като уважаваш тяхното право на себеизрязаване, разбира се, ако те приемат твоето.

Всичките ни проблеми с глобализацията и мултикултурализма идват от манипулацията и страховете ни, но както е казал Мартин Лутер Кинг, ако трябва да изкачваме една стълба, не е нужно да виждаме върха, просто трябва да вземем първото стъпало без страх. Вземете първото стъпало, отърсете се от страховете и предразсъдъците си и осъзнайте колко прекрасна е Земята и колко хубав е животът!

За автора

Вашият коментар