Лекция „Интелектуалната собственост в интернет“ днес в Hackafe

Адвокат Атанас Костов е един от малкото юристи в България, които дългогодишно имат фокус към юридическите процеси, развиващи се в онлайн средата, или т.нар. „Интернет право“.

На 10-ти декември, от 17:00 часа, в пространството на Hackafe той ще изнесе лекция „Интелектуалната собственост в интернет“.

Адвокат Костов ще постави актуални въпроси и ще предложи експертни решения на проблемите, свързани с авторските права, търговските марки, домейните и други бизнес идентификатори, които се използват в мрежата.

Той ще коментира също така способите за защита на компютърните програми и бази данните, като ще посочи правната уредба и ще направи анализ на натрупаната съдебна практика по темата както у нас, така и от Съда на Европейския съюз. Лекцията ще приключи с дебат и дискусия между участниците и адвокат Костов.

Като юрист Атанас Костов работи усилено върху изграждането на ефективни модели за превенция на авторските права в Интернет, като чрез кантората си „ЮСАУТОР“ консултира множество творчески индустрии, електронни медии, неправителствени организации, онлайн библиотеки, частни субекти и софтуерни бизнеси, относно правилната защита на техните авторскоправни правомощия и изграждането на адекватни бизнес стратегии, които да оптимизират в детайл тяхната интелектуална собственост в Интернет.

Адвокат Атанас Костов е автор на книгите „Интелектуалната собственост в интернет“ и „Търговските марки и авторските права в интернет пространството“, които са единствените издания на българския пазар, даващи информация за правната рамка на процесите, които се развиат онлайн. 

Вашият коментар