Разкриване на меките умения на млади безработни ще им помогне да си намерят работа

Личностните характеристики на кандидатите за работа са не по-малко важни от техните технически компетенции. В много случаи т.нар. „меки умения” – вътрешна мотивация, способност за работа под напрежение, отговорност, възможност за работа в екип и други – могат да се окажат и решаващи за доброто представяне по време на работа. Фондация „Бауерзакс” има за цел установяването на различните меки умения, които трайно безработните имат. Специален фокус е поставен на кандидатите от ромски произход. Така те ще се свържат по най-подходящия начин със съответните фирми, които търсят подобни кадри. Връзката между тях ще стане чрез теста SelfAwareness, валидиран от Университета в Кеймбридж.

За целта Фондация Бауерзакс ще стартира полеви обучения за използване на теста. Ще бъде създаден и „Клуб на работодателя“ с фирми от сферата на промишлеността, които търсят работна ръка. След тестване на меките умения на кандидатите за работа, ще се проведе мотивационно обучение – как да се държат на интервюто, на кои силни свои страни да наблегнат и др. След това ще се осъществят и самите интервюта за работните позиции. Целта е много от тях да бъдат наети на работа с трудови договори.

Дейностите се реализират в рамките на проект „Подобряване на шансовете на млади роми за реализация на пазара на труда“, финансиран от Тръст за Социална Алтернатива. Проектът ще се изпълнява в следващите 12 месеца в гр. Пловдив и региона, а на 14 май ще се проведе конференция в гр. Пловдив с участието на водещи икономисти и представители на бизнеса от региона.

За автора

Вашият коментар