Разкриване на меките умения на млади безработни ще им помогне да си намерят работа

Личностните характеристики на кандидатите за работа са не по-малко важни от техните технически компетенции. В много случаи т.нар. „меки умения” – вътрешна мотивация, способност за работа под напрежение, отговорност, възможност за работа в екип и други – могат да се окажат и решаващи за доброто представяне по време на работа. Фондация „Бауерзакс” има за цел … Продължение